Opruimcoach en het Persoons Gebonden Budget (Pgb)

Ben jij iemand die helaas persoonlijk ervaart dat je in de praktijk tegen grenzen aan kan lopen op het gebied van opruimen, organiseren en plannen? En zou jij de hulp/ondersteuning van mij als opruimcoach goed kunnen gebruiken?

Dan kan in sommige gevallen een beroep worden gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mijn kosten kunnen dan vergoed worden vanuit het Persoons Gebonden Budget(Pgb).

PGB opruimcoach Mirjam

Wat kan een opruimcoach voor jou betekenen?

Als opruimcoach/professional organizer bied ik praktische begeleiding, waarbij we samen obstakels in beeld brengen en daadwerkelijk aan de slag gaan in jouw woning. We zetten een systeem op dat aansluit bij jouw manier van werken en bij jouw leefstijl.

Ik zoek steeds naar praktische oplossingen die direct toepasbaar zijn. Daarbij is de stijl, werkwijze en het werktempo van mijn klant bepalend. Ook oefenen we met het aanleren van goede gewoontes, zodat deze op den duur automatisch gaan. Daarnaast is mijn begeleiding er ten alle tijden op gericht om je zelfredzaamheid te vergroten en jouw leefomgeving te helpen verbeteren.

Ik coördineer het afvoeren van spullen (kringloop, goed doel, weg). Tevens ben ik ook in de avonduren en weekenden gemakkelijk bereikbaar per telefoon, App of mail. Veel klanten ervaren deze aanvullende begeleiding als zeer praktisch en prettig, voornamelijk ook omdat ze hierdoor merken dat ze er niet meer alleen voor staan.

Alles wat zich tijdens het begeleidingstraject voordoet, wordt vertrouwelijk behandeld. Geen veroordeling, geen beoordeling, maar begrip en ondersteuning en gebruik makend van jouw unieke kwaliteiten!

VRAGEN?

opruimcoach profesional organiser Mirjam
NEEM CONTACT OP

Het aanvragen van een Pgb (Persoons gebonden budget)

Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning. Dit valt onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via internet kan je een Wmo-melding doen bij de gemeente waar je woont (zoek op: Wmo melding plus vermelding naam gemeente). Deze melding vormt de basis van de aanvraag voor hulp of zorg.

De gemeente biedt twee soorten keuzes in zorg:

  • Zorg in Natura (Zin). Deze zorg is door de gemeente zelf ingekocht.
  • Het Persoonsgebonden budget (Pgb). Een bedrag waar je zelf zorg mee in kunt kopen. Dat geeft meer vrijheid dan bij Zorg in natura, maar brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee.

Als je het lastig vindt om te bepalen welke vorm van zorg het beste bij jou past, kan je de Pgb-test van Per Saldo maken (Per Saldo is een vereniging die informeert, adviseert en opkomt voor de collectieve belangen van alle budgethouders).

Uit deze test volgt een persoonlijk advies. De test is anoniem, dus er worden geen gegevens doorgegeven aan anderen.

Klik hier om de test te maken.

Van de gemeente zal je een uitnodiging ontvangen voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Dit is een gesprek waarin jouw persoonlijke situatie in kaart wordt gebracht. Indien je een Pgb toegewezen wilt krijgen dien je duidelijk aan te geven waarom Zorg in Natura niet geschikt voor jou is.Het is verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. Dit kan onder andere door het maken van een Pgb plan en een persoonlijk plan.

Het schrijven van een persoonlijk plan is niet bij iedere gemeente verplicht, maar wel aan te raden. Bij de meeste gemeentes zijn voorbeelden van dit plan op hun website te vinden.Nadat de gemeente voldoende gegevens verzameld heeft ontvang je een indicatie waarin bepaald is op welke zorg of ondersteuning je recht hebt.

Handige websites om je verder te oriënteren zijn:

https://www.pgb.nl Website Per Saldo, vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
https://www.regelhulp.nl Een online wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning.

Voor aanvragen PGB opruimcoach Rotterdam – Klik hier
Voor aanvragen PGB opruimcoach Rijswijk – Klik hier
Voor aanvragen PGB opruimcoach Delft – Klik hier
Voor aanvragen PGB opruimcoach Den Haag – Klik hier
Voor aanvragen PGB opruimcoach Leiden – Klik hier
Voor aanvragen PGB opruimcoach Maassluis, Vlaardingen en Schiedam – Klik hier
Voor aanvragen PGB opruimcoach Pijnacker-Nootdorp – Klik hier 
Voor aanvragen PGB opruimcoach Wassenaar – Klik hier
Voor aanvragen PGB opruimcoach Zoetermeer – Klik hier

Bij problemen op het gebied van opruimen, organiseren en plannen is soms specialistische en op het individu aangepaste begeleiding nodig. Het beroep Professional organizer of opruimcoach is nog betrekkelijk nieuw en daarom nog niet bij iedere gemeente bekend. Dit kan het indienen van een Pgb aanvraag bemoeilijken. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan meedenken bij het indienen van een Wmo-aanvraag.

Om meer te lezen over onafhankelijke cliëntondersteuning klik hier of hier: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning

BENIEUWD WAT IK VOOR JOU KAN BETEKENEN?

Maak dan vrijblijvend een afspraak om te bellen!

PLAN BEL AFSPRAAK