SAMEN MET EEN OPRUIMCOACH HINDERNISSEN OVERWINNEN!

IN TEGENSTELLING TOT DE JAPANSE OPRUIMGOEROE, MARIE KONDO, DROOMDE IK VROEGER NIET VAN KEURIG OPGERUIMDE RUIMTES (NOG STEEDS NIET TROUWENS). IN MIJN TIENERJAREN STOND MIJN SLAAPKAMER DAN OOK BEHOORLIJK VOL. WEL WAS IK ME VAN KLEINS AF AAN AL BEWUST VAN DE INVLOED DIE WIJ MENSEN HEBBEN OP HET MILIEU.

Door een gebeurtenis uit mijn verleden is de basis gelegd voor mijn belangstelling voor het coachen bij organiseren. Mede door mijn persoonlijke ervaringen op het gebied van opruimen en organiseren weet ik dat het vaak niet om de spullen gaat. Het gaat dan juist om de persoon die er eigenaar van is en die er een wisselwerking mee heeft. Er komen emoties bij kijken. En er kunnen allerlei obstakels zijn (fysiek, een bijzonder brein) die een rol spelen bij het opruimen en organiseren.

Hersenschudding

Toen ik 16 jaar oud was kreeg ik een ongeluk. Ik stak over op een zebrapad en werd aangereden door een lijnbus. Met de zijkant van mijn hoofd had ik de voorruit van de bus zo hard geraakt dat hier een flinke barst in zat. Ik was een tijd buiten bewustzijn. Toen ik bijkwam hing er een ambulancebroeder boven me die vloekte. Ik kan je vertellen dat dat niet echt geruststellend werkt. In het ziekenhuis bleek dat ik de bus gevaarlijk dicht bij mijn slaap geraakt had. Je slaap is een kwetsbare plek. Een flinke klap kan al snel tot een bloeding of de dood leiden. Ik had dus geluk dat ik “slechts” een paar hechtingen nodig had en met een hersenschudding en een stukje tand minder naar huis kon. Het advies was om mijn dagelijkse gang van zaken zo snel mogelijk weer op te pakken.

Dat deed ik, maar helaas pakte dat niet zo goed uit. Ik bleef klachten houden waar de artsen geen raad mee wisten. Ik had veel last van hoofdpijn, ik had moeite met mijn evenwicht, ik zag lichtflitsen en sterretjes en ik had last van oorsuizingen. Ik werd, zonder resultaat, onderzocht op evenwichtsproblemen en vervolgens doorverwezen naar een manueel therapeut, waar ik enige verlichting vond voor mijn hoofdpijn.

Gevolgen voor mijn cognitieve functies

Het kostte me ondertussen veel moeite om iedere dag de reis naar school te maken, me te concentreren op school, weer naar huis te reizen en vervolgens thuis mijn huiswerk te maken. Ik was prikkelbaarder en snel emotioneel. Ook ondervond ik moeite met het plannen van taken, het opvangen van bijvoorbeeld gemiste lesuren en het regelen van stages.

Mijn klachten hebben een aantal jaar aangehouden. Ik ontwikkelde angsten, een laag zelfvertrouwen en ik bedacht strategieën om te ‘overleven’. Uiteindelijk heeft dit ook mijn besluit beïnvloed om met mijn opleiding te stoppen en niet verder te leren. Dit terwijl het altijd mijn droom was om dierenarts te worden en om te gaan studeren.

Voor mij en mijn ouders was het wel duidelijk dat mijn klachten samenhingen met het ongeluk met de bus. Alleen de reguliere geneeskunde bracht mijn klachten hiermee niet in verband. Ik leerde leven met de gedachte dat ik nu eenmaal zo was. Ik paste mijn leven eraan aan door uitdagingen te elimineren. Tegelijkertijd werden stap voor stap mijn klachten minder.

Ontdekken van mijn kwaliteiten juist op dit gebied

Het begon me op te vallen dat ik zaken juist heel goed kon ordenen. Ik kon goed structuur aanbrengen en bovendien merkte ik dat ik over een helicopterview beschikte, waardoor ik de grote lijnen zag en grenzen kon bewaken.

Door deze tegenstrijdigheden heb ik mijn eigen weg moeten vinden op het gebied van opruimen, het huishouden en omgaan met dingen die geregeld moesten worden. Dat ging met ups en downs. Ik werd me steeds bewuster van het feit dat ik juist op het cognitieve vlak over kwaliteiten beschik.

Pas na lange tijd kwam ik erachter dat de klachten die ik heb ervaren na mijn hersenschudding bekend zijn onder de naam Postcommotioneel Syndroom (PCS). Dit bestaat uit een groep symptomen die na een hersenschudding ontstaan. Als de klachten langer dan 3 maanden aanhouden is het geen hersenschudding meer, maar wordt het PCS genoemd. In het kort is dit een stoornis in de doorbloeding van de hersenen en een verandering in de hersenactiviteit, waardoor concentratiestoornissen ontstaan. Bekend is dat patiënten gedurende maanden en soms jaren moeite hebben met werken, studeren en het onderhouden van sociale contacten en dat het langzamerhand vanzelf verbeterd. De symptomen beschreven precies mijn klachten. Eindelijk had ik een verklaring voor mijn wisselende ervaringen met opruimen en organiseren.

Hindernissen overwinnen

Ik heb dus aan den lijve ondervonden dat er maar één obstakel in je leven hoeft te zijn om op dit gebied problemen te ervaren. Zeker nu we leven in een wereld waar iedere dag enorm veel prikkels binnen komen. En in een maatschappij die gebaseerd is op het draaiende houden van de economie en dus een wegwerpmaatschappij is geworden. Bovendien bereikt informatie ons dankzij het digitale tijdperk via allerlei verschillende kanalen. Dit alles kan een opgeruimd leven sowieso al heel complex maken. Laat staan als je obstakels in je leven ervaart!

Ook al zit het leven tegen, er zijn gelukkig nog altijd technieken en handigheidjes die ingezet kunnen worden om deze hindernissen te overwinnen. Tijdens de periode van mijn leven waarop ik eigenlijk hoorde te experimenteren met mijn vaardigheden op het gebied van organiseren, opruimen en manier van leren, liep ik vast op dit gebied. Toch heeft dit me uiteindelijk veel inzichten en begrip opgebracht. Begrip voor de problemen waar ik zelf mee om moest zien te gaan, maar ook begrip voor anderen mensen die hier mee te maken hebben.

Samen met mijn klanten ga ik dus op ontdekkingsreis. We brengen de obstakels in beeld en onderzoeken samen hoe we deze kunnen overwinnen. Geen veroordeling, geen beoordeling

Nu-Opgeruimd Wonen
Auteur: Mirjam Wijnands